Alle henvendelser knyttet til Lysne gjøres via Hodepine Records:
E-post
Tlf: 90657130